“Muzikanten zijn bewegingskunstenaars”

(G.O. van de Klashorst)

Doelgroep:

 • Muziekpedagogen
 • professionele muzikanten, dirigenten
 • muziekstudenten
 • Gevorderde muziekleerlingen
 • sprekers en acteurs
 • dansers

Waarom gaan muzikanten naar een dispokineter:

 • Overspanningen en fysieke klachten
 • Adem-, embouchure- en stemproblemen
 • Ergonomie
 • Uitbreiden en verbreden van de expressiemogelijkheden
 • Raadgeving en ondersteuning met betrekking tot houding en beweging
 • Studeermethode
 • Focale dystonie
 • Podiumvrees

Fysieke klachten – Blokkades – Vrije expressie

Hoe kan je de muziek vrijelijk laten klinken en de belemmeringen die je ondervindt door een te gespannen speelhouding of stressaanpakken?

Dispokinesisis een vorm van training en therapie speciaal ontwikkeld voor muzikanten door Gerrit Onne Vande Klashorst, pianist en kinesist, in samenwerking met muziekpedagogen en de neurofysiologische afdeling van de universiteit Amsterdam. Centraal staat lichaams- en uitdrukkingsbewustzijn.

Dispokinesis baseert zich op de functionele anatomie, de neurofysiologie, de ontwikkelingspsychologie, en de laatste bevindingen met betrekking tot de senso- en psychomotorische leer- en rijpingsprocessen. Ze ondersteunt muzikanten en podiumkunstenaars op hun weg naar een authentieke artistieke expressievaardigheid.

Via oefeningen die gebaseerd zijn op de primaire ontwikkeling van de mens, de zogenaamde oergestalten, wordt gezocht naar een natuurlijke speelhouding en expressie. Ook ergonomie speelt hierbij een belangrijke rol.

Als methode van muzikanten voor muzikanten heeft ze ondertussen een vaste plaats in de muziekfysiologie. Ze wordt zowel preventief als therapeutisch ingezet, in de pedagogie, bij fysieke speelklachten, podiumangsten en meer.

Wat betekent dispositie?

Iedereen heeft een eigen oorspronkelijk gevoel voor houding en beweging en die verschilt van mens tot mens, dat noemen we gedisponeerd zijn. Alle bewegingen zijn in harmonie zonder overbodige spanningen. Over het algemeen hebben kinderen oorspronkelijk een perfecte houding: om het even hoe zij hun lichaam gebruiken, het zal steeds weer in zijn neutrale houding terugveren.

Wat betekent dit voor de Muzikant?

Wanneer deze oorspronkelijke dispositie in de loop van het leven verloren gaat, wordt ze vervangen door kunstmatige vormen, de zogenaamde stereotypes.

Deze vereisen onbewust veel inspanning en kunnen tot vermoeidheid, pijn, teleurstelling en mogelijkerwijs zelfs het beëindigen van de muzikale loopbaan leiden.

Gedisponeerd zijn betekent voor de professionele musicus dat hij zijn muzikale voorstellingen vocaal of instrumentaal ongehinderd tot klinken kan brengen.