De vzw Bisbigliando, oftewel Bis!! heeft tot doel verschillende ensembles en kunstenaars de kans te geven om de klassieke muziek in al haar gedaantes te verdedigen: van puur klassieke muziek tot interdisciplinaire kunsten (steeds klassieke muziek (in de ruimste zin) in samenwerking met visuele kunsten, theater, dans, performance etc.). Daartoe wil zij zowel ensembles als individuele performers een juridisch kader geven om op te treden voor of workshops te geven aan een publiek, door hetzij zelf concerten, voorstellingen of workshops te organiseren, hetzij door de promotie en coördinatie te verzorgen naar derden toe. De vereniging stelt zich ook tot doel om muzikale creaties te promoten en hiervoor onder andere compositieopdrachten te geven aan componisten en deze werken uit te laten voeren. Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel bevorderen en tevens handelsdaden stellen mits de opbrengst uitsluitend besteed wordt aan het bovenvermelde doel. Ter nastreving van haar doel zal zij naast lidgelden, ook sponsoring, giften en schenkingen aanvaarden, alsook het verwerven van subsidies van de verschillende overheden.